.
X

Житлово-комунальні послуги " ЦО та ГВП"

7 ноября 2014 - ТОВ"КОГМТ"
Житлово-комунальні послуги " ЦО та ГВП"

Оплата послуг з теплопостачання здійснюється з моменту набуття права на квартиру (свідоцтво про власність) — ця послуга надається незалежно від наявності мешканців у квартирі. Система центрального теплопостачання окремого будинку є єдиним комплексом, який функціонує цілісно та потребує постійного збалансування і регулювання. Будь які сторонні втручання у систему теплозабезпечення можуть спричинити пошкодження цілої будинкової системи та в результаті аварійне відключенням цілого житлового будинку або значне пониження якості послуг. Зважаючи на це відключення окремих квартир чи стояків від мереж центрального опалення потребує значну кількість дозвільних документів та рішень відповідних інстанцій. Від`єднавшись від мереж ЦО, тобто всупереч встановленому порядку споживач не звільняється від сплати фактично наданих, але не використаних ним послуг. Відключення споживачів від мереж центрального опалення та постачання гарячої води здійснюється у порядку, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства. Наказом міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.11.2005р. №4 визначено порядок відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання.
Оскільки будинок не належить споживачу на праві власності, а лиш квартира, будь-яке втручання в систему опалення шляхом зміни гідравлічного опору( від`єднання від ЦО) порушує права інших мешканців на отримання якісних послуг. Таким чином, здійснення власником квартири таких дій обмежується правами власників інших квартир у багатоповерховому будинку та санітарно-технічними вимогами і правилам експлуатації будинку.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про особливості права власності у багатоквартирному будинку 
Стаття 12. Витрати на управління багатоквартирним будинком п.3. Невикористання власником належної йому квартири чи нежитлового приміщення або відмова від використання спільного майна не є підставою для ухилення від здійснення витрат на управління багатоквартирним будинком.
Власник зобов’язаний у повній мірі оплачувати утримання квартири і всього, що, так чи інакше, має відношення до неї.

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ

від 02.11.2010 р. N 23/4883 
Щодо проведення перерахунків на послуги з центрального опалення в разі надання їх не в повному обсязі, зниження якості та щодо оплати за житлово-комунальні послуги в разі відсутності споживача 
Статтею 19 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" визначено, що відносини у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах. 
Щодо питання про проведення перерахунків на послуги з центрального опалення в разі надання їх не в повному обсязі, зниження якості. 
Відповідно до пункту 29 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 630 (далі — Правила), споживач має право на зменшення розміру плати за надані послуги у разі надання їх не в повному обсязі, відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів споживання. 
Отже, мешканці житлових приміщень (споживачі послуги з централізованого опалення) повинні сплачувати за отримані на підставі договору послуги за встановленим тарифом (або з урахуванням перерахунку плати, якщо це буде необхідним) за умови дотримання відповідних параметрів температури повітря у їх житлових приміщеннях (додаток 2 до Правил). 

У разі порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати його представника для складення та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо. 
Представник виконавця повинен з'явитися на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором. Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їхніми підписами. У разі неприбуття представника виконавця в погоджений умовами договору строк або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі. 
Акт-претензія споживача подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.
Спори між сторонами розв'язуються шляхом переговорів або у судовому порядку.
Водночас повідомляємо, що з метою єдиного методичного підходу до проведення перерахунків нарахованих споживачам платежів за послуги з централізованого опалення, гарячого і холодного водопостачання та водовідведення у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження якості відповідних послуг постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 N 151 затверджено Порядок проведення перерахунків за ненадання або надання не в повному обсязі, зниження якості послуг з централізованого опалення, постачання гарячої та холодної води і водовідведення. 
Щодо питання про перерахунок за послуги в разі відсутності споживача послуг.
Відповідно до пп. 6 п. 1 ст. 20 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" споживач має право на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї при відповідному документальному оформленні, а також за період фактичної відсутності житлово-комунальних послуг, визначених договором, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 
Послуги з водо-, теплопостачання та водовідведення надаються споживачеві згідно з Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабміну України від 21.07.2005 N 630. 
Правилами встановлено право споживача на зменшення розміру плати за відповідні послуги в разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї на підставі його письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їхню відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання). 
Оплата послуг з теплопостачання здійснюється з моменту набуття права на квартиру, оскільки ця послуга надається незалежно від наявності мешканців у квартирі (в разі відсутності технічної можливості відключення квартири від мереж централізованого теплопостачання).
Таким чином, для зменшення розміру плати за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (при відсутності лічильника) необхідно подати письмову заяву виконавцю та довідку з тимчасового місця проживання. 
Статтею 66 Житлового кодексу Української РСР встановлено, що плата за користування житлом (квартирна плата) обчислюється виходячи із загальної площі квартири (одноквартирного будинку). 
Відповідно до п. 2 статті 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" власники приватизованого житла в багатоквартирних будинках (до них належать і власники квартир у кооперативних будинках та викупних квартир) є співвласниками всіх допоміжних приміщень будинку та його технічного обладнання і повинні сплачувати свою частку витрат у загальних витратах на утримання будинку (житла) та прибудинкової території пропорційно до займаної площі. 
Виходячи з вищенаведеного витрати на утримання житла зобов'язані оплачувати як квартиронаймачі, так і власники викуплених та приватизованих квартир. <o:p></o:p>
Розмір тарифів (нормативних витрат, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) визначається згідно з Порядком формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 529. 
Ці витрати не залежать від того, проживає особа в квартирі (власник або наймач) чи ні. 
Тарифи розраховуються окремо за кожним будинком залежно від запланованих кількісних показників фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій з урахуванням типового переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що передбачений додатком до Порядку. 
Оплата цих послуг повинна здійснюватися з моменту отримання права власника на квартиру. 
Тобто зменшення розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, в разі відсутності споживача, чинним законодавством не передбачено. 

Заступник начальника Державної 
житлово-комунальної інспекції


М. М. Чорний 


© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 — 2013

 

Рейтинг: 0 Голосов: 0 2306 просмотров
Комментарии (2)
morze # 8 ноября 2014 в 09:08 0
Согласно ст. 24 Закона Украины «О теплоснабжении», потребитель услуг отопления и снабжения горячей водой вправе выбирать источники тепловой энергии и теплоснабжающие организации.
Для реализации права на отказ от получения услуг централизованного отопления и снабжения горячей водой местный орган исполнительной власти создает своим решением постоянно действующую межведомственную комиссию для рассмотрения этих вопросов и утверждает ее состав. Заседания комиссии должны проходить не реже одного раза в месяц.
Чтобы начать процедуру отключения, владелец или арендатор помещения должен обратиться в комиссию с заявлением о предоставлении разрешения на отключение от сети отопления.
После изучения технической возможности отключения конкретного потребителя от сети комиссия в месячный срок принимает решение по данному вопросу, которое оформляется протоколом.
При этом, заседания комиссии проходят при участии заявителя. Извлечение из этого протокола в течение 10 рабочих дней предоставляется заявителю.
Подобным решением местный орган власти лишь дает добро на разработку проекта автономного отопления, а далее следует получение технических условий, обращение в проектную организацию и разработка проекта.
Требования к проекту системы автономного отопления квартиры
Готовый проект автономного отопления должен содержать:
1. Технические решения с расчетами реконструкции существующей системы теплоснабжения (перенесения транзитных стояков, их изоляции, возможного перекладывания распределительных трубопроводов, стояков, замены дроссельных диафрагм, элеваторов, теплосчетчиков и т. п.).
2. Проект теплоизоляции оградительных конструкций, отделяющих помещение с автономным теплоснабжением от соседнего и внешних оградительных конструкций.
3. Значения теплоотдачи транзитных стояков и трубопроводов, которые проходят через помещение с автономным теплоснабжением и (при необходимости) тепловые нагрузки мест общего пользования.
4. Рассчитанные тепловые нагрузки квартиры.
Далее проект необходимо согласовать со всеми организациями, которые выдали технические условия на подключение дома к внешним сетям.
По окончанию работ, составляется акт об отключении квартиры от сетей теплоснабжения, который подается заявителем комиссии на рассмотрение. Указанный акт комиссия утверждает на своем очередном заседании в месячный срок.
Комиссия может и отказать в отключении от сетей централизованного отопления в случае невозможности обеспечения бесперебойной работы инженерного оборудования соседних помещений или дома в целом. Если заявитель не согласен с таким отказом, спор разрешается в судебном порядке.
По окончанию описанной процедуры согласований и установки автономного источника отопления, владельцу квартиры следует перезаключить договор с эксплуатирующей организацией на новых условиях.
Udav # 8 сентября 2015 в 10:44 0
Уважаемые друзья по несчастью! Подписываем на сайте президента Украины https://petition.president.gov.ua/petition/2426 петицию «Виключити з правил надання послуг ЖКГ норму про заборону встановлення автономного опалення у квартирі». Нужно до ноября набрать 25000 подписей для принятия президентом решения.